Psychotherapiepraktijk Van Doorn

Psychotherapiepraktijk Van Doorn biedt verzekerde zorg in de Gespecialiseerde GGZ. De behandelingen zijn gericht op wat complexere en langer bestaande problematiek, waardoor de behandelingen over het algemeen langer duren dan in de Basis GGZ. Er zijn beperkt mogelijkheden voor generalistische GGZ.

Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierin moet, naast een aantal administratieve gegevens, in ieder geval worden genoemd dat de huisarts u verwijst voor de GGGZ  (gespecialiseerde GGZ) en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Daarnaast dient de AGB code van de huisarts op de brief vermeld te worden. Deze brief moet geschreven zijn vóór het eerste gesprek met uw psychotherapeut. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en de diagnostiek bepaalt uw behandelaar of uw probleem binnen de GGGZ valt. Zonodig verwijst de behandelaar u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

De nota wordt naar afsluiting van de behandeling naar uw zorgverzekeraar gestuurd of naar uzelf. Afhankelijk van uw zorgpolis en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar ontvangt u- met aftrek van uw eigen risico- al dan niet een volledige vergoeding. Deze nota is niet anoniem. Op de rekening wordt echter alleen een zogenaamde hoofdgroep vermeld zoals stemmingsstoornis of angststoornis. Meer informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

 

Eigen risico 2021

In 2021 is het eigen risico voor iedere verzekerde (minimaal) 385 euro per jaar. Ik heb bij mijn beste weten met alle verzekeraars een contract in 2021 met uitzondering van Menzis (Anderzorg Azivo). Het is altijd je eigen eindverantwoordelijkheid om na te gaan of de gesprekken die je met mij voert ook door jouw verzekeraar / bij jouw specifieke polis vergoed worden. In principe geldt: als er een contract is, dan wordt de behandeling volledig vergoed en dan lopen de betalingen via de verzekeraar. Wel dient u altijd het wettelijk verplichte eigen risico eerst zelf te betalen van 385,- (in 2021).

Een aantal stoornissen wordt niet meer door de verzekering vergoed (o.a. werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen). Behandeling hiervan zult u zelf moeten betalen. Ook wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op vergoeding van uw verzekering komt de behandeling voor uw eigen rekening. U kunt dit bij uw eigen verzekering navragen. Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw behandelaar of met uw zorgverzekering.

Voor vergoedingen in de GGZ zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie.

 

Zorgverzekeraars

Psychotherapiepraktijk Van Doorn heeft in 2021 contracten met bijna alle zorgverzekeraars; dat betekent dat uw behandeling rechtstreeks bij deze gecontracteerde verzekeraar wordt gedeclareerd na afloop van het eerste behandeljaar of wanneer u de behandeling beeindigt. Met een aantal zorgverzekeraars heb ik geen contracten. Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar de subpagina ‘Zorgverzekeraars’.
Uw behandeling wordt dus grotendeels vergoed, al is het mogelijk dat uw behandeling met uw eigen risico wordt verrekend indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.

-Achmea (Zilveren Kruis Achmea/Interpolis/Avéro Achmea/OZF/FBTO
-Agis
-Multizorg (ADR/ENO/ONVZ/PNO/Ziektekosten Stad Holland/VVAA
-UVIT (Univé/VGZ/IZA/TRIAS)
-De Friesland
-Multizorg (ENO/ONVZ/PNO/VVAA/OWM Zorg en Zekerheid
-DSW (Aevitae ASR)VGZ (tbv Cares/De Goudse)
IAK Verzekeringen
IZA/
IZA Cura
IZA -VNG
IZZ
Nedasco
SZVK
Turien & Co
UMC
, IZZ, Univé/(ZEKUR/Zorgzaam Verzekerd)
-VGZ (Bewuzt/Plus,
VGZ Cares )
-Caresq/Besured/National Academic/Promovendum(Caresco)
-AON, Aevitae volmacht
-de Amersfoortse, ASR, DItzo, InTwente, Stad Holland

 

Hoewel de praktijk een contract heeft met CZ is het op dit moment helaas niet mogelijk om nieuwe cliënten van deze verzekeraar aan te nemen.

Onder de CZ groep vallen de volgende verzekeringsmaatschappijen:
CZ
Delta Lloyd
Ohra

 

Vergoedingen

Indien u bent verzekerd bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraars ontvangt u aan het eind van uw behandeling of na een jaar een rekening. Ik hanteer daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. U dient deze rekening aan mij te voldoen. U kunt uw rekeningen naar uw zorgverzekering sturen. In dit geval geldt dat er bij een restitutie polis een (bijna) volledige vergoeding zal zijn en bij een natura polis zal dit vergoedingspercentage varieren van 50-75%. Sommige restitutie verzekeraars zoals ONVZ zullen direct aan de praktijk vergoeden zodat u niet eerst zelf de rekening hoeft te voldoen.

 

DBC’s

De GGZ werkt met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), waarbij directe en indirecte tijd (voorbereiding, overleg, verslaglegging) worden berekend in minuten. Voor een indicatie van de markt conforme tarieven vast gesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit:
0-99 minuten € 135
100-250 minuten € 320
250-799 minuten € 1200
800-1799 minuten € 2500
1800-2999 minuten € 4500
3000-5999 minuten € 7400

 

Budgetten
De meeste ziektekostenverzekeraars geven psychotherapeuten een beperkt budget voor behandeling. Het kan dus zijn dat u verzekerd bent bij een door mij gecontracteerde verzekeraar waar ik geen budget meer voor heb.
U kunt protesteren tegen het inkoopbeleid van uw ziektekostenverzekeraar via een melding bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) of via cliëntenrechten.nl.

Zie verder voor een heldere uitleg https://www.lvvp.info/voor-clienten/vergoedingsregeling/.

 

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de bekostiging voor de zorg in de geestelijke gezondheidszorg veranderen. Dit betekent dat ik op 31 december 2021 verplicht ben om alle lopende dossiers af te sluiten en deze te factureren bij de zorgverzekeraar. U krijgt dan van uw zorgverzekeraar een overzicht van uw Eigen Risico over 2021 waar deze factuur op staat vermeld. Wanneer uw Eigen Risico over 2021 nog niet (volledig) was verbruikt, zal dit alsnog verrekend worden. Zo kunnen alle zorgaanbieders in januari 2022 starten met het nieuwe bekostigingssysteem. Op het moment dat uw zorg in 2022 doorloopt, zal deze onder de nieuwe bekostigingssystematiek, het zogenaamde Zorgprestatiemodel, gaan vallen. Een van de voordelen hiervan is dat u makkelijk kunt zien welke zorg u heeft gehad in de voorgaande maand. Een van de nadelen is dat u vanaf 1 januari 2022 opnieuw start met het aanspreken van het Eigen Risico 2022 en hierdoor dus mogelijk over 1 zorgtraject 2 keer Eigen Risico betaalt. Als behandelaar betreur ik dat zeer, maar ik kan hier niets aan veranderen. Mocht u hier vragen over hebben, kan u dit verder navragen bij uw zorgverzekeraar.

BIG registratienummer 69915617816

AGB Code: 94059606

KvK nummer 55671209

Copyright © 2016 Alida van Doorn. Powered by www.psychotherapievandoorn.amsterdam

Psychotherapiepraktijk Van Doorn

Wg Plein 322

1054 SG Amsterdam