Psychotherapiepraktijk Van Doorn

Ik ben BIG geregistreerd psycholoog en psychotherapeut en heb voor 2023 met vrijwel alle verzekeraars een contract. De behandeling wordt dan in principe vergoed vanuit de basisverzekering. De betalingen lopen dan via de verzekeraar. Het eigen risico kan wel aangesproken worden als je dit bedrag nog niet aangesproken is door andere zorg die je in het kalenderaar. Dit bedraagt in 2023 minimaal 385 euro. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heb je een geldige verwijsbrief nodig van de huisarts.

In de verwijsbrief moeten, naast een aantal administratieve gegevens, in ieder geval worden genoemd dat de huisarts u verwijst voor de GGGZ en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet gedateerd zijn vóór het eerste gesprek met uw psychotherapeut. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en de diagnostiek bepaalt uw behandelaar of uw probleem binnen de GGGZ valt. Zo nodig verwijst de behandelaar u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

Wanneer u zich aanmeldt bij een psychotherapeut of GGZ-instelling, wordt eerst onderzoek gedaan. Er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daarover eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond.

Voor meer informatie over het Zorgprestatie model verwijs ik naar de website van  de LVVP. https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/10/20211008-Opzet-patientcommunicatie-ZPM-gecontracteerd.pdf

 

Contracten 2023

a.s.r. (De Amersfoortse, Ditzo)
DSW (In Twente, Stadholland)
ONVZ (PNO, VVAA)
Zilveren Kruis (Achmea, De Friesland, FBTO, Interpolis, OZF, Pro Life)
ZorgenZekerheid (AZVZ)
Caresq (Aevitae)
CZ (Nationale Nederlanden, OHRA)
ENO (Holland Zorg, Salland, Zorg Direct)
VGZ (Besured, Bewuzt, IZA, IZZ, MJVP, National Academic, Promovendum, SZVK, UMC, Unive Zorg, Zekur, Zorgzaam verzekerd)

 

Geen contract

 

Menzis/Anderszorg/AZIVO/Hema Regeling Zorg

 

Budgetten

De meeste ziektekostenverzekeraars geven psychotherapeuten een beperkt budget voor behandeling. Het kan dus zijn dat u verzekerd bent bij een door mij gecontracteerde verzekeraar waar ik geen budget meer voor heb.

 

Niet verzekerde zorg

Bepaalde psychische klachten vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. Zo worden relatietherapie, seksuologie en psychotherapie bij overspannenheid niet vanuit het basispakket vergoed. Sommige aanvullende polissen van zorgverzekeringen vergoeden de behandeling van deze klachten tot een bepaald maximum. Ook hier geldt dat het raadzaam is je polis te checken.

Mocht je zonder verwijsbrief van je huisarts hulp willen dan zijn de kosten voor eigen rekening. Het tarief voor zelf-betalers is € 117,33 voor een sessie van 45 minuten.

 

Tarief voor afzeggen of niet verschijnen

Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. De weekenden, feestdagen en de vrijdagen (praktijk gesloten) worden niet meegerekend. Je annulering moet worden bevestigd door de praktijk (via mail of telefoon) anders wordt de annulering niet als zodanig erkend. Bij verhindering door ziekte geldt ook het afzegtarief.

 

Voor 2023 is het tarief voor afzeggen binnen 24 uur of no-show (wegblijven zonder bericht) 75 De praktijk is gerechtigd deze kosten bij je in rekening te brengen, de kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij je verzekeraar.

BIG registratienummer 69915617816

AGB Code: 94059606

KvK nummer 55671209

Copyright © 2016 Alida van Doorn. Powered by www.psychotherapievandoorn.amsterdam

Psychotherapiepraktijk Van Doorn

Nijenrode 2b-links

1081 GG Amsterdam