Psychotherapiepraktijk Van Doorn

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

 

Doel

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.   Belangrijke therapiestromingen zijn de cognitieve gedragstherapie, de psychodynamische psychotherapie, de cliëntgerichte psychotherapie en systeemtherapie. Binnen deze stromingen zijn verschillende substromingen en technieken te onderscheiden. Voor meer informatie over psychotherapie wordt verwezen naar de website van de NVP, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Meer over psychotherapie.

 

Psychotherapiepraktijk Van Doorn

Voor  een aantal problemen zijn de laatste jaren ‘evidence-based’  protocollen ontwikkeld. Deze zijn op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten ontwikkeld.  Ik ben hierin geschoold en hanteer  deze protocollen in de praktijk.  Waar nodig kan van de richtlijnen afgeweken worden om de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan de unieke kenmerken van de cliënt en zijn/haar situatie. Vaak wordt er integratief gewerkt, waarbij ik gebruik maak van verschillende technieken. Ik beperk mij dus niet tot één soort therapie of een bepaalde techniek, maar integreer verschillende stijlen en technieken/methoden in een behandeling. Datgene wat het meest aansluit bij het probleem en de oplossing daarvan wordt gehanteerd. Er kan klachtgericht worden gewerkt of persoonsgericht afhankelijk van uw hulpvraag. De trajecten zijn zo kort als het kan en langer als nodig.

BIG registratienummer 69915617816

AGB Code: 94059606

KvK nummer 55671209

Copyright © 2016 Alida van Doorn. Powered by www.psychotherapievandoorn.amsterdam

Psychotherapiepraktijk Van Doorn

Nijenrode 2b-links

1081 GG Amsterdam